1,720
Dziś Czwartek
2023-11-30

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w Będkowie

Aktualizacja: dzisiaj14:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-11-30 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w Będkowie obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-11-30 godz: 15:10:26
2.Ilość wszystkich firm w Będkowie wynosi: 141
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Będkowie wynosi: 91
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-30 listopad 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w Będkowie, na pierwszym miejscu od końca widzimy Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 1.
Analizując zestawienie 10 działalności gospodarczych o największym spadku w Będkowie widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 0.
Stanowi to 0% w porównaniu do działalności gospodarczej, która odnotowała największy spadek.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Działalność organizacji politycznych. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 0.
Działalności gospodarcze o największym spadku w Będkowie za okres 1-30 listopad 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
-1
2
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
0
3
Działalność organizacji politycznych
0
4
Działalność organizacji religijnych
0
5
Działalność klubów sportowych
0
6
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
0
7
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
0
8
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
0
9
Działalność bibliotek
0
10
Szkoły podstawowe
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w Będkowie w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w Będkowie ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: