1,720
Dziś Czwartek
2023-11-30

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w Będkowie

Aktualizacja: dzisiaj14:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-11-30 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w Będkowie

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-11-30 godz: 15:10:26
2.Ilość wszystkich firm w Będkowie wynosi: 141
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Będkowie wynosi: 91
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w Będkowie, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Działalność organizacji politycznych. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Działalność organizacji religijnych. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w Będkowie – listopad 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Działalność organizacji politycznych
1
2
Działalność organizacji religijnych
1
3
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
1
4
Działalność bibliotek
1
5
Szkoły podstawowe
1
6
Produkcja pozostałej odzieży dzianej
1
7
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
1
8
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
1
9
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
1
10
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w Będkowie

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w Będkowie prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: