1,720
Dziś Czwartek
2023-11-30

Obserwuj, na które z produktów i usług w Będkowie rośnie liczba przetargów z wykorzystaniem środków unijnych

Aktualizacja: dzisiaj14:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_euro_orange_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-11-30 Obejrzyj, na które produkty i usługi w Będkowie wzrasta obecnie liczba przetargów z dotacjami unijnymi

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-11-30 godz: 15:10:26
2.Ilość wszystkich firm w Będkowie wynosi: 141
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Będkowie wynosi: 91
Pierwsze miejsce
Obecnie, tzn. w okresie 1-30 listopad 2023, w Będkowie inwestorzy ogłaszają nowe przetargi z dofinansowaniem UE tylko w jednej dziedzinie, tj. na Usługi szkolenia zawodowego. Z tego zakresu opublikowano 0 przetargów.
Produkty i usługi z dotacją UE dla podmiotów w Będkowie za okres 1-30 listopad 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Usługi szkolenia zawodowego
0

W REGIONACH Panorama regionu – zobacz produkty i usługi, na które w Twoim regionie rośnie liczba przetargów z dofinansowaniem UE

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź, jak w poprzednich miesiącach w Będkowie wzrastała liczba przetargów na produkty i usługi dotowane przez UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Popatrz, w których branżach w Będkowie prawdopodobnie będzie rosła liczba przetargów z wykorzystaniem środków UE

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: