1,706
Dziś Czwartek
2023-11-30

Sprawdź, jakie produkty i usługi planują obecnie zakupić podmioty gospodarcze w Będkowie

Aktualizacja: dzisiaj11:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_paleta_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-11-30 Obecnie podmioty gospodarcze w Będkowie planują zakup tych produktów i usług

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-11-30 godz: 12:10:22
2.Ilość wszystkich firm w Będkowie wynosi: 141
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Będkowie wynosi: 91
Pierwsze miejsce
Obserwując zapotrzebowanie na produkty i usługi, których zakup obecnie planują podmioty gospodarcze w Będkowie, widzimy, że najwięcej przetargów ogłoszono na Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. W okresie 1-30 listopad 2023 nastąpił wzrost opublikowanych ogłoszeń przetargowych o 0.
Te produkty i usługi mają zdecydowaną przewagę nad drugą pozycją w tym zestawieniu.
Drugie miejsce
Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości są na drugim miejscu w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych przetargów wzrosła o 0. Stanowi to 100% w porównaniu do produktów i usług, które zanotowały największy wzrost.
Trzecie miejsce
W dniu dziesiejszym trzecie miejsce zajmują Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych. Nastąpił wzrost ilości zamieszczonych ogłoszeń przetargowych o 0.
Produkty i usługi, dla których obecnie wzrasta ilość prztetargów w Będkowie – listopad 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
0
2
Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości
0
3
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
0
4
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
0
5
Węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne
0
6
Usługi transportu lądowego oraz przesył za pomocą rurociągów
0
7
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
0

W REGIONACH W regionie podmioty gospodarcze planują zakup tych produktów i usług

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Najwięcej podmiotów gospodarczych w Będkowie planowało zakup tych produktów i usług

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA W najbliższych miesiącach największa ilość podmiotów gospodarczych w Będkowie będzie planować zakup tych produktów i usług

Trwa pobieranie danych...